Лента блогов

Отличный спектакль!
Отзыв на спектакль Русского драматического театра "Волки и овцы"
Каждый раз, побывав в театре на каком-нибудь новом спектакле, я отношу его либо к категории «на этот спектакль билет купила бы даже я» и «….» (но сейчас речь не об этом!) Посмотрев премьерный спектакль «Волки и овцы» в Русском драматическом театре им. Н.А.Бестужева я с огромным удовольствием отнесла его как раз к категории «на этот спектакль билет купила бы даже я».Подробнее
“Нютаг хэлэн Диалекты”
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧИГ
Өнөөгийн буриад залуус төрөлх хэлээрээ ярьж бичих санаачлага гарган дэлгэрүүлж байгаа нь нэн бахархууштай явдал билээ. Энэ сайхан санааг монгол хэлтэн хүн бүхэн дэмжин хөгжүүлбэл нэр төрийн хэрэг болно. Монгол хэлтэн үндэстнүүд анх бичиг үсэгтэй болохдоо монгол бичгийг сонгон авсан нь тухайн цаг үедээ хамгийн сонгодог хувилбар байсныг өнөөгийн монгол хэлтэн угсаатнуудын хэлний түүхэн хөгжил гэрчилж байна.Подробнее
16:59
52